פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 płatności

jeśli masz pytania/wątpliwości związane z płatnościami

 techniczny

jeśli masz pytania związane z działaniem usług